ANALIZA I PROJEKTOWANIE MODELU BIZNESOWEGO

21 października 2019

ANALIZA, PRZYGOTOWANIE I WDROŻENIE STRUKTURY ZARZĄDCZEJ USPRAWNIENIE ZARZĄDZANIA WSKAŹNIKAMI SUKCESU ORAZ SKUTECZNYM PRZEPŁYWEM INFORMACJI WEWNĄTRZ PRZEDSIĘBIORSTWA

KLIENT

Moim klientem był jeden z największych graczy w Polsce na rynku spożywczym /4 w swojej branży/. To firma z bardzo dobrym produktem, charakteryzująca się wysoką kulturą organizacji, bazująca na sprawdzonych kontaktach, z ponad 25-letnich doświadczeniem na rynku, wielokrotnie utytułowana jako lider przedsiębiorczości.

 

POTRZEBA

Firma rozwija się w bardzo szybkim tempie, produkt jest bardzo dobry jakościowo. Baza klientów z dnia na dzień rośnie, a wraz tak dynamicznym rozwojem rośnie potrzeba usprawnienia struktur zarządczych, głównie związanych z przepływem i zarządzaniem informacją.

Oczekiwaniem klienta było przygotowanie koncepcji skutecznego zarządzania zespołami, które będą realizowały spójnie politykę firmy zgodną z przyjętą strategią rozwoju.
Brak wdrożenia tego elementu zarządczego mógł skutkować chaosem informacyjnym i w perspektywie szybkiego rozwoju mógł stanowić zagrożenie dla skutecznego osiągania celów /zarówno związanych z potrzebami ludzi, jak również finansowymi/.

 

ROZWIĄZANIE

Przygotowaliśmy i wdrożylismy rozwiązanie, które składało się z etapów:

1. Przeprowadziliśmy audyt zarządczy z prezesem Spółki. Zebraliśmy wszystkie kluczowe obrazy zarządcze, niezbędne do określenia kluczowych informacji, którymi należy zarządzać /w tym strategia rozwoju, model biznesowy, model finansowy, system komunikacji/. Przełożyliśmy również na modele wszystkie uzupełniające obrazy, które znajdowały się w prywatnym posiadaniu prezesa.

2. Wykonaliśmy audyt na poziomie menedżerskim – spotkaliśmy się ze wszystkimi kluczowymi menedżerami w Spółce i zweryfikowaliśmy poziom wiedzy oraz wspólnej świadomości osiągania celów. Na podstawie rozmów przygotowaliśmy spójny obraz potrzeb dyrektorów w zakresie przekazywania informacji, tak aby ich praca była jak najbardziej efektywna.

3. Przeanalizowaliśmy wykorzystywane systemy i narzędzia związane z komunikacją wewnątrz firmy.

4. Zaprojektowalśimy architekturę struktury organizacyjnej opartą o system kaskadowy umożliwiający skuteczne zarządzanie kluczowymi wskaźnikami sukcesu z prostym i czytelnym przepływem informacji.

5. Przygotowaliśmy system przekazywania i monitorowania informacji na każdym szczeblu organizacji.

6. Uczestniczyliśmy w aktywnym wdrożeniu projektu, asystując podczas spotkań, jednocześnie wychwytując niedoskonałości i wprowadzając na bieżąco korekty.

 

REZULTATY

Podczas 3 miesięcy wspólnych działań Spółka osiągnęła:

1. Dokonała weryfikacji założeń strategicznych i wdrożyła kluczową zmienną do DNA Spółki. Dzięki temu skuteczność działań może mieć wpływ rentowność nawet o kilka procent w perspektywie najbliższych 3 lat.

2. Została przygotowana struktura organizacyjna oparta o jednoosobową podległość służbową, określająca strategiczne zespoły operacyjne.

3. Posiada szczegółowy plan działań operacyjnych wdrożenia systemu komunikacji kaskadowej do zarządzania informacją wewnątrz firmy i rozpoczęła wdrożenie.

4. Został opracowany system monitorowania projektów i działań rozwojowych i rozpoczęte zostało wdrożenie. Przygotowany model, który z czasem wykreuje standard, który nawet przy ogromnej ilości zadań, nie pozwala stracić z oczu strategicznych działań oraz kluczowej koncentracji na celach Spółki.

Podziel się: