O firmie

Polski Instytut Rozwoju
Strategii Biznesowych

Polski Instytut Rozwoju Strategii Biznesowych sp. z o.o. (PIRSB) powstał z myślą o wspieraniu biznesu w momentach dynamicznego wzrostu oraz nieprzewidzianych trudności.

PIRSB to partner dla firm/przedsiębiorstw szukających rozwiązań przełomowych, pragnących zmienić swoją pozycję rynkową oraz tych, które doświadczają konsekwencji przeinwestowania lub innych błędów decyzyjnych. Instytut opracowuje strategie do wdrażania zmiany paradygmatów stwarzających szansę transferu firmy/przedsiębiorstwa na wyższe poziomy dojrzałości biznesowej oraz wspiera w opracowaniu strategii wyjść z kłopotów organizacyjno-finansowych.

PIRSB współpracuje z praktykami biznesu z doświadczeniem na strategicznych stanowiskach kierowniczych w grupie małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. To przepustka do skutecznego doradztwa oraz skutecznych wdrożeń.

Polski Instytut Rozwoju Strategii Biznesowych Inwestycje sp. zo.o. (PIRSB Inwestycje) został założony dla przedsiębiorców chcących bezpiecznie lokować kapitał na rynku nieruchomości.
Przejdź na stronę PIRSBINWESTYCJE.PL i zobacz więcej.