O firmie

Polski Instytut Rozwoju
Strategii Biznesowych

Polski Instytut Rozwoju Strategii Biznesowych (PIRSB) powstał z myślą o wspieraniu biznesu w momentach dynamicznego wzrostu oraz nieprzewidzianych trudności.

PIRSB to partner dla firm/przedsiębiorstw szukających rozwiązań przełomowych, pragnących zmienić swoją pozycję rynkową oraz tych, które doświadczają konsekwencji przeinwestowania lub innych błędów decyzyjnych. Instytut opracowuje strategie do wdrażania zmiany paradygmatów stwarzających szansę transferu firmy/przedsiębiorstwa na wyższe poziomy dojrzałości biznesowej oraz wspiera w opracowaniu strategii wyjść z kłopotów organizacyjno-finansowych.

PIRSB współpracuje z praktykami biznesu z doświadczeniem na strategicznych stanowiskach kierowniczych w grupie małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. To przepustka do skutecznego doradztwa oraz skutecznych wdrożeń.